Ανάλογα με το είδος και τις ειδικές ανάγκες της εκάστοτε βιομηχανίας, η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει τον βέλτιστο συνδυασμό ενεργειακών λύσεων για ποιοτικότερη και οικονομικότερη παραγωγή.

Πραγματοποιώντας εμπεριστατωμένες μελέτες, στις οποίες λαμβάνει υπόψη όλες τις καθοριστικές παραμέτρους (είδος βιομηχανίας, διαδικασίες παραγωγής, μέγεθος, κλίμα, κλπ), προτείνει την πιο συμφέρουσα οικονομοτεχνική λύση για τον επιχειρηματία.

Τα υψηλά κόστη λειτουργίας μιας βιομηχανίας σε συνδυασμό με το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της.

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. χρησιμοποιεί μεμονωμένα είδη ή συνδυασμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιομηχανία, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Με αυτόν τον τρόπο κατορθώνει να μειώσει δραματικά τα κόστη που επιβαρύνουν τις παραγωγικές διαδικασίες σε μια σειρά περιπτώσεων (όπως π.χ. στην κονσερβοποιία, στα εμφιαλωτήρια, στα ξηραντήρια τροφίμων, δερμάτων, αγροτικών προϊόντων κ.α.), ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται η ευκαιρία στην επιχείρηση να προβάλλει τα προϊόντα της μέσα από το πρίσμα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.