Προσφέρουμε άρτιες ενεργειακές λύσεις για θερμοκήπια εξασφαλίζοντας άριστες κλιματολογικές συνθήκες, πετυχαίνοντας εξαιρετική μείωση στο κόστος λειτουργίας.

Η εξοικονόμηση χρημάτων έναντι των συμβατικών μεθόδων είναι τεράστια, αγγίζοντας το 75%.

Κάθε επαγγελματίας γεωργός γνωρίζει ότι στα θερμοκήπιά του πρέπει να υπάρχουν συνεχώς άριστες κλιματολογικές συνθήκες, ώστε να πετύχει την όσο το δυνατό καλύτερη ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή στο συντομότερο χρόνο. Κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί με τα συμβατικά συστήματα, μιας και απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας ανεβάζοντας εξαιρετικά το κόστος παραγωγής.

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον κλάδο της γεωργίας προσφέρει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε παραγωγού:

  • Θερμαίνουμε ή ψύχουμε αποτελεσματικά το θερμοκήπιο εγκαθιστώντας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού – αέρα, ενδοδαπέδια σωλήνωση, fan coils και console units.
  • Διαθέτουμε βεβαίως και διάφορες λύσεις για την ορθή ανακυκλοφορία του αέρα, εξασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες ανά καλλιέργεια.