ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

  1. Σύστημα Ανίχνευσης οχημάτων (Vehicle Detection System),
  2. Σύστημα Μετεωρολογικού Σταθμού (Weather Station System),
  3. Σύστημα τηλεφώνων ανάγκης (Emergency Telephone System),
  4. Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (Closed Circuit TV System),
  5. Σύστημα πολλαπλών μηνυμάτων (Variable Message System),
  6. Προειδοποιητικό ζεύγος φανών (Warning Sign Pair).