ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η σύµµικτη κατασκευή έχει καταστεί δημοφιλής για κτίρια και γέφυρες για τους ακόλουθους λόγους:

  • Αρχιτεκτονική
  • Ανέγερση – Συναρμολόγηση
  • Οικονομία
  • Λειτουργικότητα
  • Λειτουργίες και ευελιξία κατασκευής
  • Ακρίβεια χρονικού προγραμματισμού

Σε ότι αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η διαφοροποίηση των σύμμικτων κατασκευών, τόσο στο χρόνο όσο και στο κόστος, είναι μέχρι και το στάδιο των επιχρισμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας μας, πετυχαίνουμε μείωση κόστους κατά 17% και χρόνου κατασκευής 40%!

Τα επόμενα στάδια (δάπεδα, κουφώματα, χρωματισμοί, κ.α.) παραμένουν τα ίδια όπως και στην συμβατική κατασκευή.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τα σύµµικτα δομικά στοιχεία εμφανίζονται για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1920 στην Ιαπωνία, όπου ηλωτές δικτυωτές δοκοί και ηλωτά υποστυλώματα σύνθετων διατομών από γωνιακά, εγκιβωτίζονταν σε σκυρόδεμα. Στην Ευρώπη, η χρήση σύµµικτων δοκών ξεκίνησε στη Γερμανία στα τέλη του 1940, σε µια εποχή ανεπάρκειας του χάλυβα.

Το 1956 εκδόθηκε και ο πρώτος σχετικός κανονισμός DIN 4239 «Σύµµικτες δοκοί σε κτίρια» βασιζόμενος στην ελαστική θεωρία και την μέθοδο των επιτρεποµένων τάσεων. Η χρήση όμως σύµµικτων στοιχείων σε κτίρια, γνώρισε μεγάλη άνθηση κυρίως στη δεκαετία του 80 µε προεξέχουσα τη Βρετανία, στην οποία οι κατασκευές αυτές κατέχουν το 60% της αγοράς σε κτιριακά έργα. Στην Ιαπωνία, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64%, στις Η.Π.Α. 50%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη περίπου 33%.

Σήµερα, έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (C.E.N.), ο Ευροκώδικας 4, που αφορά αποκλειστικά στις σύµµικτες κατασκευές και στους οποίους περιέχονται οι κανόνες σχεδιασµού και εκτέλεσης δοµικών έργων από σύµµικτα στοιχεία. Πρόκειται για ενα Κανονισµό, στον οποίο έχει ενσωµατωθεί η γνώση και η εµπειρία των τελευταίων δεκαετιών, τεχνικών και επιστηµόνων που έχουν ασχοληθεί µε τέτοιου είδους κατασκευές.

Στον ελλαδικό χώρο οι σύµµικτες κατασκευές δεν είναι τόσο διαδεδοµένες κυρίως γιατί µέχρι τώρα δεν υπήρχε γνώση και εµπειρία στον τοµέα αυτό. Λόγω όµως της λειτουργικότητας , της ταχύτητας ανέγερσης και της οικονοµίας των σύµµικτων κατασκευών σύντοµα το είδος αυτό των κατασκευών θα γνωρίσει και στην Ελλάδα την αποδοχή που έχει σε παγκόσµιο επίπεδο .

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Η θεμελίωση, το δάπεδο έδρασης και το δάπεδο του ισογείου (αν υπάρχει υπόγειο και δε συμπίπτει με το δάπεδο έδρασης) κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό και αντοχή που προκύπτει από την εκάστοτε στατική μελέτη. Τα ειδικά ένθετα μεταλλικά τεμάχια αγκύρωσης του φέροντος οργανισμού τοποθετούνται πριν την σκυροδέτηση της θεμελίωσης .

ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ο φέρον οργανισμός της κατασκευής αποτελείται , από υποστυλώματα είτε μορφής κοιλοδοκού είτε ανοιχτών διατομών (IPE, HEA ή HEB ) , δοκούς ανοιχτών διατομών (IPE, HEA ή HEB ) και πλάκες από σκυρόδεμα. Η διατομή των υποστυλωμάτων για τα συνήθη κτήρια είναι ενιαία καθ’ ύψος χωρίς διακοπή στις στάθμες των πλακών, οι διαστάσεις των οποίων προκύπτουν από την στατική μελέτη με βάση τους Ευροκώδικες EC3 και EC4.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία αφού κοπούν, και πριν τοποθετηθούν, περνάνε από αμμοβολή και βάφονται με εποξειδική βαφή και με μία στρώση αντιδιαβρωτική προστασία. Όλες οι ενώσεις που γίνονται στο εργοστάσιο είναι κοχλιωτές (με βίδες), ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επεμβάσεις στο εργοτάξιο (ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.λ.π.).

ΠΛΑΚΕΣ
Στα πρώτα στάδια κατασκευής ενός σύµµικτου δαπέδου από σκυρόδεμα, το συγκεκριμένο προφίλ αναλαμβάνει το ρόλο του ξυλότυπου, ενώ τελικά –μαζί µε το σκληρυµένο πια σκυρόδεμα – αποτελεί μια σύμμεικτη πλάκα δαπέδου µε πολλά πλεονεκτήµατα. Κατά συνέπεια– πρέπει να ελεγχθεί και η συμπεριφορά του μέσα στο πλαίσιο της συνολικής διατομής της πλάκας.

Η λειτουργία μιας σύµµεικτης πλάκας βασίζεται κυρίως στη δημιουργία μιας μηχανικής σύνδεσης μεταξύ του χαλύβδινου φύλλου και του σκληρυµένου σκυροδέματος, η οποία πρέπει να εμποδίζει οποιαδήποτε σχετική μετακίνηση των δύο υλικών. Αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως από την ίδια τη μορφή του, αφού υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένες νευρώσεις.

Η λειτουργία του χαλυβδόφυλλου ως εφελκυόµενο στοιχείο δεν είναι τόσο κρίσιµη όσο είναι η αντοχή του στο να φέρει τα νεκρά φορτία της πλάκας, κάτι το οποίο έχει ως συνέπεια ο εφελκυόµενος οπλισµός της πλάκας –δηλαδή το χαλύβδινο προφίλ– να είναι συνήθως υπεραρκετό.

Επομένως είναι κρίσιμο να γίνεται ο έλεγχος της σύµµικτης πλάκας σαν ενιαία διατομή και ως προς την αστοχία, αλλά και ως προς τη λειτουργικότητα.

Ο παραμένων μεταλλότυπος λειτουργεί ως ξυλότυπος στη φάση της σκυροδέτησης, μετά δε την σκλήρυνση του οπλισμένου σκυροδέματος δύναται να παραλαμβάνει φορτία της πλάκας. Για συνήθη ανοίγματα κτηρίων κατοικιών το πάχος της πλάκας υπολογίζεται στα 15 cm περίπου.  Η απόλυτη σύνδεση μεταξύ των δύο υλικών που αποτελούν µια σύµµικτη πλάκα –του χαλυβδόφυλλου και του οπλισμένου σκυροδέματος – επιτυγχάνεται επίσης µε τη χρήση ειδικών διατµητικών συνδέσμων, η διατομή των οποίων προκύπτει από την στατική μελέτη.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Η τοιχοποιία (εσωτερική και εξωτερική) δύναται να κατασκευαστεί από διάφορα υλικά , και δίνει την δυνατότητα ευελιξίας στην αρχιτεκτονική μελέτη . Συγκεκριμένα δύναται να αποτελείται από πάνελ 3Δ , YTONG , τσιμεντοσανίδες οι εξωτερική τοιχοποία και γυψοσανίδες η εσωτερική τοιχοποία .

Η κατασκευή από πάνελ 3Δ αποτελείται απο:

Α) ένα τρισδιάστατο βιομηχανικό, δομικό στοιχείο το οποίο συντίθεται από δύο παράλληλα πλέγματα τα οποία αποτελούνται από οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους οπλισμού διατομής Φ.3,0 ή Φ.3,6/S.500 συγκολλημένες μεταξύ τους ανά 6,25 cm προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με συγκολλημένες σε αυτά δισδιαγώνιες γαλβανισμένες ράβδους (64 τεμάχια ανά m2 πλέγματος) οπλισμού Φ.3,6/S.500.

Στο ενδιάμεσο κενό μεταξύ των πλεγμάτων και παράλληλα προς αυτά, προβλέπεται ενσωματωμένη, κατά την παραγωγή, πλάκα αυτοσβηνώμενης διογκωμένης πολυστερίνης πυκνότητας 18 -20 kg/m3, πάχους από 5 έως 25 εκατοστών , ανάλογα με τη χρήση , η οποία είναι διαπερασμένη από τις δισδιαγώνιες ράβδους και έτσι είναι ασφαλώς συγκρατημένη παράλληλα προς τα πλέγματα σε ελεγχόμενη απόσταση από αυτά.

Τα τρισδιάστατα βιομηχανικά δομικά στοιχεία αφ΄ενός μεν συνδέονται μεταξύ των με τα πλέγματα συνέχειας αφ΄ετέρου δε συνδέονται με τις πλάκες, τις δοκούς, και τις κολώνες με ειδικά συνδετήρια στοιχεία ευθύγραμμων αναμονών σιδήρου διατομής Φ8 και μήκους 50cm μορφής Π τα οποία ηλεκτροσυγκολλούνται πάνω στα μετταλικά στοιχεία.

Επίσης , στις κορυφές των ανοιγμάτων τοποθετείται εσωτερικά και εξωτερικά , πρόσθετο πλέγμα , ώστε να αντιμετωπιστούν οι 2ας τάξεως ρωγμές στην τοιχοποιία .

Β) δύο φλοιούς γαρμπιλομπετό ποιότητας C 20/25 πάχους πέντε (5) cm έκαστος εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου.

Η κατασκευή τοιχοποιίας από YTONG ακολουθεί τους κανόνες του κατασκευαστή του υλικού με την διαφορά ότι δεν κατασκευάζονται σενάζ , τα οποία αντικαθίστανται με την τοποθέτηση οπλισμού MURFOR οριζοντίων αρμών και ότι στις ακμές του τοίχου τοποθετείται γωνιακό πλέγμα για την επίτευξη καλύτερης συνάφειας τόσο με τα υποστυλώματα όσο και με τις δοκούς.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι σωλήνες ύδρευσης είναι χάλκινοι επενδεδυμένοι με προστατευτικό σπιράλ. Οι σωλήνες αποχέτευσης είναι πλαστικοί βαρέως τύπου.
Οι οδεύσεις τόσο της υδραυλικής όσο και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εντοιχίζονται στο 3Δ πάνελ .

Όπως τονίστηκε και παραπάνω τα εναπομείναντα στάδια κατασκευής παραμένουν όμοια όπως και στις συμβατικές κατασκευές , ακολουθώντας την αρχιτεκτονική πρόταση.