Επέκταση σχολικού συγκροτήματος στη θέση Γαλότα Λουτρακίου.

Λόγω του επείγοντος της κατασκευής, επιλέχθηκε η λύση της σύμμεικτης κατασκευής με τοιχοποιία απο πάνελ 3Δ.

Η κατασκευή περιελάμβανε υπόγειο 180μ2 από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων,  χώρους υγιεινής, και ανωδομή 360 μ2 αίθουσες διδασκαλίας.

Το σύνολο της κατασκευής ολοκληρώθηκε σε 70 ημέρες.