Εξοχική κατοικία στο Μύτικα Πρεβέζης, η οποία κατασκευάστηκε την δεκαετία του 70′.

Λόγω της θέσης (παραθαλάσσιο), είχαν προκληθεί σημαντικές ζημιές τόσο στα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα, δοκοί), όσο και στα στοιχεία πλήρωσης του κτίσματος (τοιχοποιία).

Πέραν των ενισχύσεων στα δομικά στοιχεία με αποκαστάση διατομών και χρήση gunite, τοποθετήθηκε σε όλο το κέλυφος του κτίσματος σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης kelyfos.