Εγκαταστάσεις διακίνησης αποθήκευσης φόρτωσης πετρελαίου στην Τέμα της Γκάνας (Αφρική)

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ έχει ως όραμα την ενεργή συμβολή της σε μια κοινωνία που θα κυριαρχεί η άνεση και η ποιότητα ζωής για όλους.

Πρωταρχικό σκοπό της εταιρείας, αποτελεί η εκπόνηση άριστων κατασκευαστικών έργων τα οποία να βασίζονται σε καινοτόμες, περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες.

Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας  είναι:

  • Η πολλαπλή και ισχυρή παρουσία σε διαφορετικούς κλάδους
  • Οι συνεργίες μεταξύ των κλάδων με αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών κλίμακος
  • Η διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας
  • Η συνεχής εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Η βέλτιστη αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού

Η στρατηγική της εταιρίας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 3 διαφορετικών κλάδων δραστηριότητας:

α. Ιδιωτικά Έργα

β. Δημόσια Έργα

γ. Ενέργεια