Μελέτη κατασκευή τριόροφης οικοδομής με υπόγειο. Σύμμεικτη κατασκευή με τοιχοποιία από πάνελ 3Δ.

Ο φέρον οργανισμός του υπογείου, που έχει χρήση χώρων στάθμευσης, είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, και η έδραση των μεταλλικών υποστυλωμάτων της ανωδομής επιτεύχθηκε στην πλάκα του υπογείου.

Επίσης το φρέαρ του ανελκιστήρα και το κλιμακοστάσιο, κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα.