Ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 1.047,58 τ.μ.

Χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η εξωτερική τοιχοποιία των δύο κυρίως όψεων, της οδού Αφεντούλιεφ και της Ακτής Τομπάζη, έχει συνολικό πάχος 60 εκ., που έχει κατασκευασθεί από λιθοδομή από ψαμμόλιθο με διαστάσεις λαξευμένης πέτρας ύψους 19 εκ. πλάτους 39 εκ. και βάθους 18 εκ.

Οι εξωτερικές πλευρές των υποστυλωμάτων και των δοκών ανωδομής έχουν κατασκευασθεί 18 εκ. εσωτερικά των οικοδομικών γραμμών, με σκοπό κατά την ολοκλήρωση της εξωτερικής τοιχοποιίας να επενδυθούν με λιθοδομή.