Ο κ. Γιώργος Χαραλαμπόπουλος συμμετείχε ενεργά από τη θέση του site manager στα ακόλουθα λιμενικά έργα:

Εξωτερικός Λιμένας Μυτιλήνης

  • Θαλάσσιες εκσκαφές 120.000μ3 ,
  • Κρηπιδώματα κυψελωτών  τεχνικών ογκολίθων  (80 μ.),
  • περίβρεκτος κυματοθραύστης με φυσικούς ογκολίθους εως Γ κατηγορίας (200μ.).

Ανάδοχος έργου : ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Διακόφτι Κυθήρων

  • Θαλάσσιες εκσκαφές 80.000μ3
  • Κυματοθραύστης φυσικών ογκολίθων (150μ.),
  • Προβλήτες  (145μ.),

Ανάδοχος έργου : ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Μαρίνα Φλοίσβου

  • Θαλάσσιες εκσκαφές 420.000μ3
  • Κυματοθραύστης φυσικών ογκολίθων και προστασία με accropode 9m3
  • Προβλήτες επί πασσάλων   600μ.

Ανάδοχος έργου : ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

 

Διαχείριση έργων της HERON SA: