Ανάλογα με το είδος και τη δυναμική της μονάδας, εφαρμόζουμε διάφορα συστήματα ΑΠΕ.

Οι εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις που εφαρμόζουμε στις ιχθυοκαλλιέργειες διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον καλλιέργειας χαμηλώνοντας τα σταθερά κόστη.

Η υψηλής ποιότητας παραγωγή στις ιχθυοκαλλιέργειες επιτυγχάνεται μονάχα μέσω του απόλυτου ελέγχου των συνθηκών ανάπτυξης των καλλιεργούμενων οργανισμών.

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. αφού πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες μελέτες, χρησιμοποιεί γεωθερμικά συστήματα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού σε ιχθυοκαλλιέργειες ψαριών, θαλάσσιων μαλακόστρακων (πχ. γαρίδα), αλλά ειδικές καλλιέργειες (φυκιών, σπιρουλίνας, ερπετών με εμπορική αξία κ.α.).

Η θέρμανση με γεωθερμία πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

  • Άμεσα, με την εισαγωγή του γεωθερμικού νερού στις δεξαμενές ανάπτυξης (αρκεί να μην υπάρχουν τοξικά συστατικά, βαρέα μέταλλα κλπ, στο νερό που χρησιμοποιείται)
  • Έμμεσα, ύστερα από τη θέρμανση θαλασσινού ή γλυκού νερού.