Η Σημασία της Εξειδίκευσης

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ αναλαμβάνει τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση με το «κλειδί στο χέρι», είτε πρόκειται για διασυνδεδεμένο σύστημα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ, είτε για αυτόνομο σύστημα. Έτσι, σας προτείνουμε την λύση που σας συμφέρει περισσότερο ώστε να κερδίσετε το maximum όφελος από τη συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ τόσο με την άρτια τεχνογνωσία της όσο και ως επίσημος αντιπρόσωπος εξοπλισμού φωτοβολταϊκών κορυφαίων οίκων, μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε άμεσο κέρδος για εσάς.

Με τον γενικό όρο Φωτοβολταϊκά, περιγράφεται η βιομηχανική διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε μία σειρά με σκοπό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα απορροφώντας φωτόνια από την ηλιακή ακτινοβολία και παράγοντας ηλεκτρική τάση.

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ εφαρμόζει και τα 2 υπάρχοντα είδη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, που είναι:

Α. Το Αυτόνομο Σύστημα

Χρησιμοποιείται είτε εκεί που υπάρχει ήδη σύνδεση με τη ΔΕΗ είτε εκεί όπου δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με τη ΔΕΗ (π.χ. απομακρυσμένες κατοικίες, εξοχικά, θερμοκήπια κ.α.).

Το αυτόνομο σύστημα σχεδιάζεται και διαστασιολογείται έτσι ώστε να καλύπτει τις ενεργειακές απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια ρεύματος μέρα-νύχτα, όλο το χρόνο. Αποτελείται από σύστημα φωτοβολταϊκών πανέλων, μετατροπέα, καλωδίωση αλλά και συσσωρευτές (μπαταρίες).

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ μελετά, σχεδιάζει με τη βοήθεια εξελιγμένων υπολογιστικών λογισμικών και εγκαθιστά το φωτοβολταϊκό σας σύστημα, παρέχοντάς σας πλήρη ενεργειακή αυτονομία.

Β. Το Διασυνδεδεμένο με τη ΔΕΗ Σύστημα

Σε αυτό, ένα σύστημα φωτοβολταϊκών πανέλων μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ρεύμα, όπου μετά τη μετατροπή του από συνεχές σε εναλλασσόμενο με τη βοήθεια ενός μετατροπέα (inverter), διαχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ προς πώληση. Ένας μετρητής καταγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρουμε στο δίκτυο και σύμφωνα με αυτήν πληρωνόμαστε από τη ΔΕΗ. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι δεν απαιτούνται συσσωρευτές (μπαταρίες).

Η διαστασιολόγηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξελιγμένων σχεδιαστικών και υπολογιστικών λογισμικών, τα οποία λαμβάνουν υπόψη όλες τις κλιματικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής και του χώρου εγκατάστασης.

Είτε επιθυμείτε «οικιακό» φωτοβολταϊκό σύστημα στην κατοικία σας, είτε επένδυση σε επαγγελματικό χώρο ή φωτοβολταϊκό πάρκο, η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ θα:

  • εκτελέσει για εσάς την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα του έργου.
  • σας συμβουλέψει για την επιλογή του κατάλληλου χώρου.
  • αναλάβει την αδειοδότηση του έργου.
  • σχεδιάσει και θα χωροθετήσει την εγκατάσταση.
  • προμηθεύσει και εγκαταστήσει το σύστημα.
  • θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία το σύστημα.

Ειδικά όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά πάρκα, η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ μπορεί να αναλάβει:

  • Τη διαμόρφωση του χώρου.
  • Την ειδική περίφραξη υψηλών προδιαγραφών.
  • Την ανέγερση οικίσκου για την τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών διατάξεων.
  • Την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας.