Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ διαθέτει εξαίρετη εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα υποδομής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κατέχοντας πτυχίο 2ης τάξης, έχει πραγματοποιήσει πληθώρα μεγάλων τεχνικών έργων σε συνεργασία με Ιδιώτες, καθώς και για λογαριασμό του Δημοσίου (Αττική Οδός, Αυτοκινητόδρομοι, Δίκτυα Πετρελαίου/Φυσικού Αερίου, Δίκτυα Οπτικών Ινών, Λιμένες, Μαρίνες, κα.).

Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση των ακόλουθων ειδών έργων υποδομής:

 • Υδραυλικά Έργα
 • Αποχετευτικά Έργα
 • Αρδευτικά Έργα
 • Έργα οδοποιίας
 • Έργα Δικτύων – Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου & Καυσίμων
 • Έργα Δικτύων Οπτικών Ινών
 • Έργα Ανέγερσης Εμπορικών Εγκαταστάσεων
 • Έργα Ανέγερσης Κτιρίων Γραφείων
 • Έργα Πρασίνου
 • Έργα Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 • Έργα Σύμμεικτων Κατασκευών
 • Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα