Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Γραβιάς 17,  Αγ. Παρασκευή

Τηλέφωνο: 210 68 52 631

Fax: 210 68 52 632

Email: info@heronsa.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Αττικής (Γραβιάς 17) -Αρ. ΓΕΜΗ 139704801000- και εκπροσωπείται νόμιμα σας ενημερώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR- 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές πατήστε τον σύνδεσμο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», για να διατηρήσετε την επικοινωνία μαζί μας. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα είναι ασφαλή, δεν θα προωθηθούν ποτέ σε τρίτα πρόσωπα και δεν θα τύχουν ποτέ άλλης επεξεργασίας.

© 2016 HERON SA All rights reserved