Αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας και εξοικονομήστε έως και 95%!
Καλέστε μας τώρα και πληροφορηθείτε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»:

210 68 52 631

Πλήρες πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων με εξειδικευμένους επαγγελματίες σε κάθε στάδιο.

1) Συγκεντρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή ΤΑΧΙSnet.
 • Οικοδομική άδεια για το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 • Τα απαιτούμενα από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικά (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν θα είναι υποχρεωτικά για την
  υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα και θα δύναται να αντικατασταθούν με Υπεύθυνη Δήλωση. Η κατάθεση των συγκεκριμένων πιστοποιητικών θα είναι υποχρεωτική σε μεταγενέστερο στάδιο, ως προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης υπαγωγής.
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 • Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
 • Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Ε1 συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

2) Ελέγξτε το Ε9 και τα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνετε στη ΔΕΗ.

3) Ελέγξτε τη διεύθυνση του ακινήτου. Θα πρέπει η ονοματοθεσία και ο αριθμός του ακινήτου να είναι ο ίδιος σε όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, έντυπο της οικοδομικής άδειας). Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει παλιά ονοματοθεσία ή αριθμό, θα ζητήσετε σχετική βεβαίωση Πολεοδομίας του δήμου.

4) Δηλώστε το στο Κτηματολόγιο. Κανένα ακίνητο δεν θα χρηματοδοτείται πλέον αν δεν έχει κατατεθεί δήλωση ιδιοκτησίας κατά την κτηματογράφηση της περιοχής.

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με πολυετή εμπειρία στον χώρο των κατασκευών και με οδηγό τις μακροχρόνιες συνεργασίες με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου προσφέρει την καλύτερη λύση για την ενεργειακή αναβάθμιση και του δικού σας σπιτιού.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε πως μπορείτε και εσείς να επωφεληθείτε από το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Επιλέξιμες κατοικίες

 • Επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα.
 • Στις πολυκατοικίες οι παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν είτε κοινόχρηστους χώρους και διαμερίσματα είτε αποκλειστικά κοινόχρηστους χώρους