Η φιλοσοφία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), βασίζεται στην αρχή ότι η ενέργεια μπορεί μόνο να αλλάξει από τη μία μορφή στην άλλη καθώς και να μεταφερθεί.

Έτσι, η ενέργεια που υπάρχει γύρω μας με τη μορφή θερμότητας, φωτός, μηχανικής, ηλεκτρικής ή χημικής ενέργειας, μπορεί να αλλάξει μορφή και να μεταφερθεί προς όφελός μας, κάτω βέβαια από ορισμένες προϋποθέσεις.

Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, έχει να επιδείξει πληθώρα καινοτόμων έργων σε όλο το φάσμα των ΑΠΕ.

Διαθέτοντας το απαραίτητο know-how και εγκαθιστώντας πιστοποιημένα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση σε οποιοδήποτε εφαρμογή (ή συνδυασμό εφαρμογών), από φωτοβολταϊκά και ενδοδαπέδια θέρμανση, μέχρι γεωθερμία και ηλιοθερμία.

Επιπλέον, αποτελεί μια από τις ελάχιστες εταιρίες που εφαρμόζουν στη χώρα μας με επιτυχία τα εξελιγμένα ενεργειακά συστήματα «Zero Energy Home».

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειακών εφαρμογών:

  • Γεωθερμία
  • Φωτοβολταϊκά
  • Ενδοδαπέδια Θέρμανση
  • Ηλιακή Θέρμανση
  • Fan Coil Units
  • Zero Energy Home