Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ βρίσκεται στον ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης, για να εκτελέσει μια σειρά Υδραυλικών και Ηλεκτρικών Έργων που αφορούν:

  • το δίκτυο ύδρευσης,
  • το δίκτυο αποχέτευσης,
  • το δίκτυο άρδευσης,
  • το δίκτυο μέσης τάσης,
  • τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού,
  • το δίκτυο ασθενών, κ.α.