Δυόροφη οικοδομή με υπόγειο, στη Νέα Πεντέλη.

Πλήρης ανακαίνιση του υπογείου, το οποίο άλλαξε χρήση από βοηθητικούς και χώρους εξυπηρέτησης, σε χώρους κατοικίας του κτιρίου.

Πλήρης ανακαίνιση και επανασχεδιασμός της pilotis του κτιρίου καθώς και των όψεων αυτού. Για την δομική αποκατάσταση στοιχείων του φέρον οργανισμού, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος, των μηχανικών χαρακτηριστικών, της ομοιογένειας και εκτίμηση της μέσης τιμής της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος των στοιχείων του Φ.Ο. του κτιρίου στον ισόγειο όροφο, έλεγχος του πάχους ενανθρακωμένης ζώνης σκυροδέματος των στοιχείων του Φ.Ο. με χρήση διαλύματος φαινολφθαλεΐνης κατόπιν απότμησης ακμών τους.

Επίσης, έλεγχος των οπλισμών των στοιχείων του φέροντος οργανισμού για την εκτίμηση του πλήθους, της θέσης, της διαμέτρου και ενδεχόμενων διαβρώσεών τους, με χρήση μαγνητικού ανιχνευτή τύπου Hilti Ferroscan.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Φ.Ο.

Επισκευή – προστασία των οξειδωμένων οπλισμών υποστυλωμάτων – δοκών, με επάλειψη εποξεικής ρητίνης δύο συστατικών κατάλληλου ιξώδους τύπου P103 SINTECNO, και τελική επικάλυψη πολυμερικού μη συρρικνούμενου τσιμεντοκονιάματος τύπου BASF EMACO S88.

Τα υλικά και μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανωτέρω εργασίες, ήταν των εταιρειών SINTECNO, BASF & HILTI, πιστοποιημένα κατά DIN, ISO, EN.