Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αποτελεί ήδη από το 1991, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στον κλάδο των Κατασκευών και της Ενέργειας.   
Στελεχωμένη αποκλειστικά από ταλαντούχους και καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, έχοντας στην κατοχή της ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μηχανήματα και οχήματα κατασκευών προηγμένης τεχνολογίας, και διαθέτοντας άριστη οργανωτική δομή, η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ συμμετέχει ενεργά στην ελληνική κατασκευή και στην αγορά τόσο συμβατικών όσο και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
Δείτε περισσότερα